Posmatrao je kišu i slušao muziku, ali je samo video devojčino lice koje mu se neprestano vraćalo u sećanje. Četiri ljubavna pisma; Najl Vilijams (via svanaopachke)

(via ja-sam-u-svima-trazila-tebe)

26 notes